Saturday, August 22, 2015

witaj pierwsza kwadro

welcome the first quarter moon


wiadomość tygodnia jest taka, że mamy nowego kota. ma na imię Wojtek, ma ok. 4 miesiące i niedługo zacznie ząbkować.

druga wiadomość, mniej istotna: skończyłam drutować moje pierwsze mitenki. już mam w głowie, że następne muszę zrobić z klinem na kciuk, bo metoda, którą wybrałam teraz jest najprostsza, ale mało elegancka.


the news of the week is we've got a new cat. Voytek is around 4 months old and I think he's going to cut his teeth soon.

the second news, not so important: I've finished knitting my first fingerless mittens. I've already got a plan to make another ones with thumb gusset, because the method I picked this time was easy but the effect wasn't elegant enough.

Sunday, August 9, 2015

antystresowe kolorowanki po raz pierwszy

first time with an anti stress coloring book


nie, to jeszcze nie jesień. z powodu tropikalnych upałów pod naszą starą, zmęczoną lipą piętrzy się stos zeschniętych liści. przez ostatni tydzień temperatura pod wieczór nadal kręci się wokół 30 stopni, a w domach bez klimatyzacji ledwie daje się oddychać.

kocham i koloruję. bo trudne to moje kochanie. Sztukoterapia jest moją pierwszą kolorowanką dla dorosłych - dużą, więc spędzę z nią trochę czasu - ale nie ostatnią.

no, it isn't  fall, yet. because of tropical heat, there's a pile of leaves under our old linden. since last sunday temperatures in the evening have been around 30 degrees (85°F) and in houses without air conditioning, rather typical in our climate, it's really difficult to breathe.

I love & color :D. because my love is a bit rough. Sztukoterapia is my first coloring book for adults - a thick one, I'm going to spend some time on it - but not my last. 


>>> poza tym lubię kubki z rysunkami. np. Chaty wuja Freda, niedawno znalazłam Torbacza Wombata. Tylka też powinna być na kubkach. może jest, a ja nic nie wiem? do pracy kupiłam oczywiście Małą Mi / i love mugs with pictures like these from Chata wuja Freda and Torbacz Wombat. Tylka's art also should be on mugs. maybe it is, who knows? I bought a new mug with Little My and I'm going to bring it to work (it's got a great quote "just go out, you're wasting oxygene")
>>> ostatnio sporo słucham greckiej muzyki, np. ten koncert Ελεονώρα Ζουγανέλη z 2011 roku / love listening to greek music lately. this concert of Ελεονώρα Ζουγανέλη from 2011 was great.
>>> doświadczyłam uniesień serca i bardzo przypadły mi do gustu lekcje oparte na życiu Fridy Kahlo / because I'm experiencing heartbreak now, I embraced lessons we can all learn from Frida Kahlo's life.