Sunday, August 9, 2015

antystresowe kolorowanki po raz pierwszy

first time with an anti stress coloring book


nie, to jeszcze nie jesień. z powodu tropikalnych upałów pod naszą starą, zmęczoną lipą piętrzy się stos zeschniętych liści. przez ostatni tydzień temperatura pod wieczór nadal kręci się wokół 30 stopni, a w domach bez klimatyzacji ledwie daje się oddychać.

kocham i koloruję. bo trudne to moje kochanie. Sztukoterapia jest moją pierwszą kolorowanką dla dorosłych - dużą, więc spędzę z nią trochę czasu - ale nie ostatnią.

no, it isn't  fall, yet. because of tropical heat, there's a pile of leaves under our old linden. since last sunday temperatures in the evening have been around 30 degrees (85°F) and in houses without air conditioning, rather typical in our climate, it's really difficult to breathe.

I love & color :D. because my love is a bit rough. Sztukoterapia is my first coloring book for adults - a thick one, I'm going to spend some time on it - but not my last. 


>>> poza tym lubię kubki z rysunkami. np. Chaty wuja Freda, niedawno znalazłam Torbacza Wombata. Tylka też powinna być na kubkach. może jest, a ja nic nie wiem? do pracy kupiłam oczywiście Małą Mi / i love mugs with pictures like these from Chata wuja Freda and Torbacz Wombat. Tylka's art also should be on mugs. maybe it is, who knows? I bought a new mug with Little My and I'm going to bring it to work (it's got a great quote "just go out, you're wasting oxygene")
>>> ostatnio sporo słucham greckiej muzyki, np. ten koncert Ελεονώρα Ζουγανέλη z 2011 roku / love listening to greek music lately. this concert of Ελεονώρα Ζουγανέλη from 2011 was great.
>>> doświadczyłam uniesień serca i bardzo przypadły mi do gustu lekcje oparte na życiu Fridy Kahlo / because I'm experiencing heartbreak now, I embraced lessons we can all learn from Frida Kahlo's life.

2 comments:

  1. Upalnie abrdzo pzrez cale dnie, ale w koncu jest lato, a jak przyjdzie jesien bedzie narzekanie ze jest za chlodno...Polska...

    ReplyDelete

Have the best day ever, my friends :)