Saturday, August 22, 2015

witaj pierwsza kwadro

welcome the first quarter moon


wiadomość tygodnia jest taka, że mamy nowego kota. ma na imię Wojtek, ma ok. 4 miesiące i niedługo zacznie ząbkować.

druga wiadomość, mniej istotna: skończyłam drutować moje pierwsze mitenki. już mam w głowie, że następne muszę zrobić z klinem na kciuk, bo metoda, którą wybrałam teraz jest najprostsza, ale mało elegancka.


the news of the week is we've got a new cat. Voytek is around 4 months old and I think he's going to cut his teeth soon.

the second news, not so important: I've finished knitting my first fingerless mittens. I've already got a plan to make another ones with thumb gusset, because the method I picked this time was easy but the effect wasn't elegant enough.

No comments:

Post a Comment

Have the best day ever, my friends :)